วีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » เตรียมตัวก่อนมาอยู่ต่างประเทศ » วีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทย นิยมไปเที่ยว ไปเรียนต่อกันอย่างมาก น่าจะรองจากอเมริกา เลยทีเดียวครับ เพราะฉนั้นไม่แปลกที่มีหลายๆคน ขอให้เอาบทความ การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มาลง เราได้ทำการค้นคว้าจาก อินเตอร์เน็ตเอามาฝากเพื่อนๆครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย อ่านเพิ่มเติมการแชร์ประสบการณ์ วีซ่าออสเตรเลีย ด้านล่างครับ

วีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วิธีการยื่นขอวีซ่า มี 3 วิธีคือ
1. ยื่นผ่านตัวแทน VFS
2. ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สถานฑูต กรณีนี้จะต้องนัดหมายกับทางสถานฑูตเสียก่อน
3. ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังสถานทูตโดยตรงตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างบน

เอกสารการยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เอกสารวีท่องเที่ยว ไม่ต้องแปล  ยกเว้น เอกสารรับรองการทำงาน  และจดหมายเชิญ

ฟอร์มขอวีเที่ยว   Form 48R

http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/important-inform ation.htm

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าท่องเที่ยว (48r) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
Print แบบฟอร์มนี้เขียนด้วยปากกา  http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/48r.pdf
ส่วนอันนี้เป็นคำแปลภาษาไทย (หน้า 7) เอาไว้ดูประกอบค่ะ   http://www.immi.gov.au/allforms/foreign/48rtha.pdf

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว จำนวน 1 รูป ติดลงบนแบบฟอร์ม 48r หน้าแรก

3. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และสำเนา 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนา ถ้าอายุพาสปอร์ตเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็ต้องไปทำเล่มใหม่ก่อนนะคะ

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุเงินเดือน  หรือมีใบลางานด้วยยิ่งดีค่ะ  รับรองความเป็นนักศึกษา (ศึกษาอยู่) หรือ ใบรับรองการค้า ทะเบียนพาณิชย์ (ประกอบธุรกิจเอง)

6. หลักฐานทางการเงิน เช่น slip เงินเดือน, bank book เล่มจริงย้อนหลัง 6 เดือน แต่ถ้าไม่อยากส่ง bank book เล่มจริงไปก็ขอ statement ที่ธนาคารส่งไปแทน

7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ต้องซื้อแคชเชียร์เช็ค (ถ้าซื้อในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือซื้อแบงค์ดราฟท์ (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดที่ว่ามา) สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ >>ค่าวีซ่า คลิ๊กที่นี่<<< (for Tourist Visa subclass 676) คุณขอวีซ่าจาก converter ของสถานทูต อย่าคำนวณเองเพราะไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
Click ที่ Link นี้เพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่สถานทูตกำหนด http://www.immi.gov.au/allforms/990i/tourist.htm

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) แค่จองเฉย ๆ นะคะ ยังไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะค่ะ

9. Other information to show that you have an incentive and authority to return to your home country. เอกสารไรก็ได้ที่ทำให้สถานทูตมั่นใจว่าท่านจะบินกลับมาหลังจากไ ด้เที่ยวแล้ว ก่อนวีซ่าหมด   เช่น ใบลางาน  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบนัดตรวจจากแพทย์  (ถ้ามี)  เอกสารผ่อนบ้าน ผ่อนรถ  พันธบัตร์ต่างๆ เป็นต้น  คือเอกสารไรก็ได้ที่ยืนยันว่าเรากลับไทยชัวร์ ไปไม่แล้วไปลับ

กรณีมีผู้สปอนเซอร์

10.   จดหมายเชิญ จากผู้สปอนเซอร์ (กรณีมีผู้สปอนเซอร์)  Invitation Letter ตัวอย่างจดหมายเชิญ

http://www.weddingsquare.com/forum/forum_posts.asp?TID=115386&PN=1&TPN=3

11. รูปถ่าย อีเมลล์ บิลโทรศัพท์  เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ อะไรที่ยืนยันได้เอาไปยื่นเถอะค่ะ

12. สำเนาพาสปอร์ตผู้สปอนเซอร์

13. ใบรับรองการทำงานผู้สปอนเซอร์

14. Transcript (บางทีอาจไม่ใช้ ของอรไม่ใช้ ใช้แต่ใบรับรองการทำงานแฟน)

15. ซองจดหมาย จ่าหน้าซองหาตัวเอง ติดแสตมป์ให้เรียบร้อย (ในกรณียื่นเอง ผ่านทางไปรษณีย์)  แล้วส่งไปที่  “แผนกวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย เลขที่ 37 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120”

สถานที่ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) ตั้งอยู่ที่:

ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์
ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
889 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานฯ

เบอร์โทรศัพท์ขอคำแนะนำ  +66 (0) 26723476 / 77/ 78/ 79
Email: info.diacth@vfshelpline.com

วันเปิดทำการ : จันทร์ถึงศุกร์
เวลายื่นเอกสาร: 08.30 – 15.00 น.
เวลารับพาสปอร์ต: 15.00-16.30 น.

เพิ่มเติม เกร็ดเล็กๆน้อย

1.    วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ใช้เวลาพิจาณา ประมาณ  1 อาทิตย์  ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาใดๆ หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม

2.    ยื่นวีซ่าได้ที่    http://www.vfs-au.net

:: วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียยื่นได้ 2 วิธี

2.1. ทางไปรษณีย์
2.2 ผ่านบริษัทตัวแทนชื่อ VFS ต้องไปติดต่อสำนักงานที่สาทร

3.    เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนจะไปยื่นวีซ่า

4.    วีซ่าท่องเที่ยว มีทั้งแบบขอไปเที่ยวโดยตัวเองสปอนเซอร์ และคนอื่นสปอนเซอร์

5.    คนไม่มีงานทำ  ทำวีเที่ยวจะผ่านป่าว  (ถ้ามีคนสปอนเซอร์ให้  ก็สามารถทำได้)

6.     วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ขอสูงสุดได้ถึง  1 ปี แต่ส่วนมากจะได้ไม่เกิน 3 เดือน หรือแบบ 1 ปี มัลติเบิล คือเข้าออกได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  ภายใน  1 ปีจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้

ลิ้งค์แชร์ประสบการณ์ การขอวีซ่าออสเตรเลีย

http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2007/03/H5186937/H5186937.html

http://aussiethai.com/forumview.php?tid=2664

http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=1028&title=australia

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.