กรมการกงสุลปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันอาทิตย์ | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » กิจกรรมคนไทยในต่างแดน, เตรียมตัวก่อนมาอยู่ต่างประเทศ » กรมการกงสุลปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันอาทิตย์

กรมการกงสุลปิดให้การบริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนทั่วไปในวันอาทิตย์ ก่อนหน้านั้นทดลองเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเติมจากวันปกติ ล่าสุดประกาศปิดให้บริการในวันอาทิต์ ตามเหตุผลด้านล่างครับผม

สรุป : เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ นะครับ (กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เปิดทําการ)

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เปิดทําการ

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การพิจารณาการเปิดให้บริการประชาชนทำหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์

ตามที่กรมการกงสุลได้เปิดให้บริการประชาชนสามารถขอทำหนังสือเดินทางได้ใน วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) มาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2556  นั้น

กรมการกงสุลขอเรียนว่า

1. การบริการดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกในการขอมี หนังสือเดินทางในวันธรรมดาได้ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการขอรับบริการ

2. ผลจากการทดลองให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ พบว่าประชาชนที่มาใช้บริการในภาพรวมมิได้เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณโดยเฉลี่ยไป ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์-อาทิตย์แทนวันธรรมดา

3. ระบบเครื่องผลิตหนังสือเดินทางมีความจำเป็นทางเทคนิคที่จะต้องปิดเพื่อบำรุง รักษาทุกสัปดาห์ เพื่อประกันมาตรฐาน และความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชนในระยะยาวตลอดอายุโครงการผลิต หนังสือเดินทาง 7 ล้านเล่ม แก่ประชาชน

4. กรมการกงสุลพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรเปิดให้บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการเฉพาะวันเสาร์ โดยจะยกเลิกการบริการในวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

5. สำหรับวันเสาร์ที่ 6 เมษายน ซึ่งตรงกับวันจักรี และวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ เป็นวันหยุดราชการ และประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปฉลองสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ใช้วันหยุดสำคัญตาม ประเพณีกับครอบครัว กรมการกงสุล จึงขอปิดบริการทำหนังสือเดินทางเฉพาะวันเสาร์ที่ 6 เมษายน และวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรมการกงสุล    กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุลปิดให้การบริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนทั่วไปในวันอาทิตย์

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทดลองเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดิน ทางให้แก่ประชาชนทั่วไปในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา นั้น

กระทรวงฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนทั่วไป เพิ่มเติมเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ที่กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า เท่านั้น เนื่องจากระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกออกแบบให้มีวันหยุดพักสำหรับการสำรองข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบ ดังนั้น การเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันสำรองไว้สำหรับการซ่อมบำรุง อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานหนังสือเดินทางในอนาคตต่อไปได้

อนึ่ง กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์แต่ยกเว้นวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด คือ วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันจักรีและวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์

อ้างอิงแหล่งที่มา

http://www.consular.go.th/main/th/news/1380/33142-ประกาศกรมการกงสุล-เรื่อง-การพิจารณาการเปิดให้บริกา.html

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/32959-กรมการกงสุลปิดให้การบริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชา.html

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.