วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B1-B2) เอกสารวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » กิจกรรมคนไทยในต่างแดน, เตรียมตัวก่อนมาอยู่ต่างประเทศ » วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B1-B2) เอกสารวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B1-B2) เอกสารวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สำหรับแอดมินแล้ววีซ่าม่องเที่ยวนั้น ขอยากกว่าวีซ่านักเรียน เพราะอะไรยะเหรอครับ เพราะโดดกันเยอะนั่นเอง เอาตรงๆเลยครับ วันนี้จะมาสรุปสั้นเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียม ในส่วนของการสัมภาษณ์นั้น ลองหาดูจากเวบพันทิพย์ ครับเยอะมากทั้งผ่านและไม่ผ่าน ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวในการพิจารณา บางคนก็บอกว่าอยู่กับดวงเราด้วย แต่อย่างน้อยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เป็นอันดับแรก

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

1. กรอก DS 160 >>> https://ceac.state.gov/genniv/
2. ซื้อ pin >>> ทำได้ 3 แบบ 1.ซื้อที่ไปรษณย์ 2. ซื้อผ่านเว็บตัดบัตรเครดิต (แนะนำแบบนี้สะดวก) 3. ซื้อทาง Call Center ก็โทรไปที่เบอร์นี้ 001-800-13-202-2457
3. จองวันสัมภาษณ์ >>> https://thailand.us-visaservices.com/Forms/DetermineTCN.aspx
4. จ่ายเงินค่าทำเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์ 4,800 บาท
5. เตรียมเอกสารรอสัมภาษณ์ ตามวันที่จอง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
1. Passport
2. รูปถ่าย 2 ใบ
3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม (จ่ายที่ไปรษณย์)
4. ใบเสร็จ pin
5. ใบ Confirm จองวันสัมภาณ์
6. ใบ Confirm DS-160
7. ทะเบียนบ้าน
8. บัตรประชาชน
9. หนังสือรับรองการทำงาน
10. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
11. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
12. transcript
13. แผนการเที่ยว
14. จดหมายเชิญ

เอกสารอื่นๆที่บ่งบอกว่าเรามีภาระผู้กพันธ์ที่เมืองไทย ไปแล้วไม่โดดร่มแน่นอน

ps. เอกสารที่กล่าวมาทั้งหมด บางทีเจ้าหน้าที่ไม่ขอดู แต่เราควรเตรียมไปให้พร้อม

เรียบเรียงโดย Thaitowntoday.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.