ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว Confirm วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » กิจกรรมคนไทยในต่างแดน, เตรียมตัวก่อนมาอยู่ต่างประเทศ » ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว Confirm วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556

ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว Confirm วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 ยืนยันแน่นอน จาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Embassy of Japan in Thailand ดังนี้

 1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
 4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

  ที่มา

  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321.htm

  ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว Confirm วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556
  ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว Confirm วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556

  ================================================================

  สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว อันนี้ไม่มั่ว หลังจากที่มีกระแสออกมาบ่อยมาก ล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการว่ายกเว้นแน่นอน แต่ยังไม่ประกาศใช้ เราต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันไหน ระหว่างที่รอประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ยังต้องขอวีซ่าอยู่นะครับ ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า

  นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ (安倍晋三) แถลงข่าวยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับคนไทยไปญี่ปุ่นแล้ว โดยอนุญาตให้ชาวไทยพำนักอยู่ได้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 15 วัน พอประกาศออกมาพี่วู้ดดี้ หล่อจุงเบยแถม NHK ส่งท้ายให้ด้วยว่า “The visa issuance rules could be eased as early as July.” แปลว่า ให้มีผลยกเว้นโดยด่วนที่สุด ในช่วงต้นเดือนกรกฏาคม

  สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว อันนี้ไม่มั่ว

  ที่มา ห้องไกลบ้าน pantip.com ยกเลิกวีซ่าญี่ปุ่น

  อ้างอิงจาก คอลัมภ์ หน้าต่างโลก ไทยรัฐ

  รู้สึกว่าข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเว้นวีซ่าให้คนไทยจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงนี้ มีคนสอบถามเข้ามาเต็มไปหมด

  จึง ต้องขออนุญาตนำคำสัมภาษณ์ของนายมิสึงุ ไซโตะ อัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ที่ทาง “ไทยรัฐออนไลน์” ได้ไปสัมภาษณ์มาลงกันให้เห็นกันอย่างทั่วถึงอีกครั้ง

  การอนุมัติยก เว้นวีซ่าสำหรับชาวไทยครั้งนี้เป็นแบบถาวร ไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นช่วงพิเศษ แต่เป็นการให้แบบไม่กำหนดระยะเวลาและเป็นเพียงหนึ่งเดียวของอาเซียนเท่านั้น ส่วนที่มีข่าวว่ามาเลเซียก็ผ่านการอนุมัติด้วยนั้นเป็นการกลับมาให้สิทธิ ใหม่หลังจากเคยมีการระงับไปชั่วคราว

  “นักท่องเที่ยวที่จะไปญี่ปุ่น ใน ช่วงนี้ผมขอให้อดใจรออีกสักนิดจะได้ไม่ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า เพราะขณะนี้กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นกำลังหารือกันว่าจะให้เริ่มตั้งแต่วัน ใด เพราะมติคณะรัฐมนตรีระบุให้ดำเนินการภายในฤดูร้อน ซึ่งก็จะตรงกับช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้  ส่วนจะเริ่มตั้งแต่วันใดทางสถานทูตจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า”

  เช่น เดียวกัน เรื่องที่ว่าจะพำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้กี่วัน…15 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน…ต้องรอการอนุมัติอีกครั้ง แต่กรณีนี้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านประทับตราจะเป็นผู้พิจารณาขั้น สุดท้าย ว่าสมควรอนุญาตให้พักในญี่ปุ่นได้นานกี่วัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลด้วย

  และแน่นอนใน เรื่องที่กังวลกันว่าไปแล้วจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหรือไม่ (เหมือนที่เราๆโดนกันที่เกาหลีใต้) นายไซโตะได้ยืนยันว่า “ขอให้คลายความกังวลใจ เพราะหากมีเอกสารยืนยันตัวบุคคล การทำงาน มีตั๋วเครื่องบินขอกลับ หลักฐานการจองห้องพัก หรือสามารถตอบแผนการท่องเที่ยวที่เตรียมมาได้ครบถ้วนก็จะไม่มีปัญหา เพราะชาวไทยถือเป็นนักท่องเที่ยวชั้นดี ใช้เงินซื้อสินค้าค่อนข้างมาก แถมน้อยมากที่จะไปก่อปัญหา”

  สำหรับสาเหตุในการยกเว้นวีซ่าครั้งนี้ เนื่องจากไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีกันมาช้านาน และรัฐบาลได้ตระหนักว่านักท่องเที่ยวไทยชื่นชอบในการเดินทางมาญี่ปุ่นมาก ขึ้น โดยในปี 2554 หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ยอดคนไทยมาเที่ยวอยู่ที่ 144,969 คน และพุ่งเป็น 260,859 คน ในปี 2555 และเพียงแค่ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ ก็ปาเข้าไปแล้วกว่า 130,000 คน

  เอาเป็นว่า ใครที่อยากไปตะลุยแดนอาทิตย์อุทัยก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยครับ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดมาทีแล้วว่าอาจจะตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป คงอีกไม่นานเกินรอหรอก.

  ตุ๊ ปากเกร็ด

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


  2 Responses to “ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว Confirm วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556”

  1. ไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า สถานฑูตญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ให้คนไทยแล้ว อันนี้ไม่มั่ว – See more at: http://www.thaitowntoday.com/394.html

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.