กงสุลมังกร ประทุมแก้ว มอบดอกไม้ให้แก่ครูอาสาประจำการที่กำลังจะหมดวาระไปของปีนี้ | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » กิจกรรมคนไทยในต่างแดน » กงสุลมังกร ประทุมแก้ว มอบดอกไม้ให้แก่ครูอาสาประจำการที่กำลังจะหมดวาระไปของปีนี้

กงสุลมังกร ประทุมแก้ว มอบดอกไม้ให้แก่ครูอาสาประจำการที่กำลังจะหมดวาระไปของปีนี้

กงสุลมังกร ประทุมแก้ว

กงสุลมังกร ประทุมแก้ว
มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยครั้งที่ 15
15th Annual Thai Classical Orchestra & Performing Arts
(June-15-2013)

ที่มาภาพ

https://www.facebook.com/ThaiInUsa

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.