เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยือนมลรัฐ ยูทาห์‏ วันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » ข่าวคนไทยในต่างแดน » เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยือนมลรัฐ ยูทาห์‏ วันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยือนมลรัฐ ยูทาห์‏

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยือนมลรัฐ ยูทาห์‏ วันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เมื่อ วันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยือนมลรัฐ ยูทาห์ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย Brigham Young เพื่อจัดบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยในโอกาสการเยือนมลรัฐยูทาห์ดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับผู้ว่าการมลรัฐยูทาห์ คณะนักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Brigham Young ผู้บริหารศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) ตลอดจนพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในรัฐยูทาห์และรัฐใกล้เคียง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นทั้งของไทยและสหรัฐฯ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย

ใน การพบกับนาย Gary R. Herbert ผู้ว่าการมลรัฐยูทาห์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยที่ปัจจุบันกำลังเดินหน้าตาม แผน Roadmap เพื่อการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยังคงให้ความสำคัญกับการค้าและ การลงทุนจากต่างประเทศ โดยผู้ว่าการมลรัฐยูทาห์แสดงความปรารถนาดีต่อประเทศไทย และยินดีให้ความช่วยเหลือหากมีความจำเป็น

ใน วันเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ ดร. Brent Webb รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย Brigham Young และบรรยายในหัวข้อ “Thailand and the United States: An Enduring Partnership” ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Brigham Young จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ที่ David M. Kennedy Center for International Studies โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ ที่มีมายาวนาน รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยให้ผู้เข้ารับ ฟังการบรรยายได้ทราบ ซึ่งมีนักศึกษาแสดงความสนใจสอบถามเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และประเด็นภูมิภาคต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ “Thinking Aloud” ของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยด้วย

เมื่อ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะนักธุรกิจจาก มลรัฐยูทาห์ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จัดขึ้นโดยหอการค้านครซอลท์ เลก ซิตี้ สำนักงานการค้าระหว่างประเทศและการทูตแห่งมลรัฐยูทาห์ และ World Trade Center ของมลรัฐยูทาห์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย พร้อมทั้งย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะนักธุรกิจจากรัฐยูทาห์แสดงความเชื่อมั่นที่จะประกอบธุรกิจและลงทุนใน ประเทศไทย

จาก นั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับชุมชนไทยในมลรัฐยูทาห์และรัฐใกล้เคียง และเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดชัยมงคลญาณสังวราราม รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Siam Town U.S. เกี่ยวกับการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในสหรัฐฯ ตามแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ

นอก จากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับ Elder Jeffrey R. Holland ผู้บริหารของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผู้แทนศาสนจักรฯ และครูสอนศาสนาที่กำลังจะเดินทางไปประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณศาสนจักรฯ ที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอด และชื่นชมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ของศาสนจักรฯ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมครูสอนศาสนาและศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางด้าน มนุษยธรรมของศาสนจักรฯ ด้วย

ปัจจุบัน มลรัฐยูทาห์มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๒,๓๐๐ คน โดยมีทั้งคนไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในมลรัฐดังกล่าวและนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ ไนมหาวิทยาลัยในมลรัฐ ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๔ ของมลรัฐยูทาห์ รองจากจีน แคนาดา และสหราชอาณาจักร ประชาชนส่วนใหญ่ของมลรัฐยูทาห์ นับถือศาสนาคริสต์แห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ได้เชิญเอกอัครราชทูตไทยไปบรรยายให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ “Utah Ambassadorial Lecture Series Program” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษมากถึงร้อยละ ๗๗ ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย

ขอบคุณข่าวจาก

https://www.facebook.com/platong.srisakul

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.