การใช้พาสปอร์ตของบุคคลที่มี 2 สัญชาติ | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » เตรียมตัวก่อนมาอยู่ต่างประเทศ » การใช้พาสปอร์ตของบุคคลที่มี 2 สัญชาติ

“สิงเล็กๆน้อยๆที่ควรรู้ในการใช้พาสปอร์ตของบุคคลที่มี 2 สัญชาติ”

การใช้พาสปอร์ตของบุคคลที่มี 2 สัญชาติ

คนไทยเกิดในประเทศไทย ใช้พาสปอร์ตไทยเดินทางออกไปอยู่ที่ประเทศอื่น นานจนกระทั่งได้สัญชาติของประเทศนั้นๆแล้วต้องการเดินทางมาประเทศไทย คุณต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่คุณใช้ในการเดินทางออกในครั้งก่อนนั้นกับเจ้าหน้าที่ ตม.ของไทย

เพราะในระบบการบันทึกข้อมูลของ ตม.นั้น ได้บันทึกข้อมูลการเดินทางออกของคุณด้วยหนังสือเดินทางไทยเล่มนั้นเอาไว้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ข้อมูลก้อยังบ่งบอกว่าคุณได้เดินทางออกด้วยหนังสือเดินทางเลขที่นั้นๆก้อขอให้คุณเดินทางกลับเข้ามาด้วยหนังสือเดินทางเล่มเดิม ถือเป็นการจบการเดินทางใน1ครั้ง(ออกไปและกลับเข้ามาถือเป็นการเดินทางของคนไทย1ครั้ง มีประทับตราขาออกและขาเข้าคู่กัน)

ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุไปแล้ว หากทำใหม่ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยได้ก้อขอให้ทำให้เสร็จเรียบร้อย เวลาเดินทางกลับประเทศไทยและผ่านตม.นั้นก้อให้ยื่นหนังสือเดินทางทั้ง 2 เล่มให้กับเจ้าหน้าที่ แต่หากไม่สามารถไปทำเล่มใหม่ได้ก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย คุณสามารถใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมที่หมดอายุแล้วนั้นเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ แต่ห้ามแวะพักเที่ยวที่ต้องมีการตรวจลงตราในพาสปอร์ตในประเทศอื่นๆทั้งนั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วคุณต้องไปทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่เพื่อใช้ในครั้งต่อไปค่ะ

(อันนี้จากที่อีป้าเคยอ่านมาคือ ถ้าเราใช้พาสปอร์ตที่หมดอายุเข้าไทย คุณจะต้องเสียเวลานานมากจริงๆ ที่ ตม ยังไงต้องระวังอย่าให้หมดหรือหมอก็รีบต่อเด้อค่ะเด้อ หรือไม่ก็เลี่ยงใช้พาสประเทศที่คุณได้สัญชาติใหม่นั่นล่ะเข้าและออกแทน)

นี่คือสิทธิของคนไทยที่จะอยู่ในประเทศไทย ให็ใช้ความเป็นคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทยเข้าออกประเทศทุกครั้ง เพราะคุณจะอยู่ในเมืองไทยได้ไม่จำกัดเวลา หลายๆคนคิดง่ายๆว่าในเมื่อพาสปอร์ตไทยหมดอายุแล้ว ทำไมจะใช้พาสปอร์ตต่างชาติออกจากประเทศไทยเลยไม่ได้ล่ะ จะต้องไปเปลืองเงินทำพาสปอร์ตไทยทำไม

**…..ขอเตือนนะคะว่าไม่ได้ค่ะ เพราะ คุณเข้ามาในประเทศไทยในฐานะคนไทย ก็ต้องออกไปในฐานะคนไทย ตราประทับในพาสปอร์ตไทย ได้จบการเดินทางแล้วคือ มีการประทับตราทั้งขาออกและขาเข้า แต่ในพาสปอร์ตต่างชาติของคุณ ไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้ามาของคุณ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก้อจะไม่บันทึกข้อมูลขาออกให้คุณเช่นเดียวกันค่ะ

….*/*..และถ้า กรณีที่เป็นคนไทยแต่พาสปอร์ตเล่มแรกเป็นพาสปอร์ตต่างชาติ แล้วครั้งแรกที่เข้าเมืองไทยก็ใช้พาสปอร์ตต่างชาติ ขอให้คุณใช้พาสปอร์ตต่างชาติทั้งขาเข้าและขาออกนะคะจึงจะถูกต้อง

..และก็มีในกรณีที่พอมาถึงเมืองไทยแล้วอยากจะมีพาสปอร์ตไทย เพื่อใช้สิทธิความเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักร ก็ไปทำพาสปอร์ตไทยที่กรมการกงสุล พอจะออกก็จะใช้พาสไทยออก งานนี้ถือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ประเด็นคือ ถ้าคุณอยู่ในไทย ตามเวลาที่ได้จากขาเข้า ถ้าไม่อยู่เกินกำหนด เจ้าหน้าที่อาจจะอนุญาติให้ออกนอกประเทศได้(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสารวัตรด้วย)การเดินทางออกครั้งนี้คุณอาจจะคิดว่าแก้ปัญหาได้แล้ว

แต่ปัญหาก้อคือในการเดินทางกลับมาครั้งหน้า ถ้าคุณจะใช้พาสปอร์ตต่างชาติเข้าไทย คุณก็จะมีปัญหากับขาเข้า เพราะคุณมีตราประทับขาเข้าค้างไว้ เนื่องจากตราขาออกในการเดินทางครั้งนั้น ไปอยู่ในพาสปอร์ตไทยที่คุณทำในเมืองไทยครั้งก่อน เจ้าหน้าที่ก้อจะไม่ประทับตราในพาสปอร์ตต่างชาติเล่มนั้นให้คุณ อาจจะประทับตราขาเข้าในพาสปอร์ตไทยที่คุณมีอยู่นั่นแหละ แต่พาสปอร์ตต่างชาติที่คุณมีอยู่จะไม่สามารถใช้เข้าไทยได้อีกเลย คุณจะสามารถเข้าประเทศไทยได้ในฐานะคนไทยใช้พาสปอร์ตไทยเท่านั้น

เครดิตจาก http://www.premiumvisaservice.com/
ขอบคุณรูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.