เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ในฐานะ ภรรยา Social Security Benefit for Non-working Spouse and Dependent (Child) | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในต่างแดน » เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ในฐานะ ภรรยา Social Security Benefit for Non-working Spouse and Dependent (Child)

Social Security Benefit for Non-working Spouse and Dependent (Child) เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ในฐานะ ภรรยา

บทความดีๆ จากพี่แหวน ยูทาห์ มาอีกแล้วครับ

ที่มา >>> https://www.facebook.com/wroll

Social Security Benefit

Social Security Benefit for spouse สิทธิประโยชน์ของภรรยา ที่จะได้ รับเงินประกันสังคมส่วนของสามี ในกรณีที่เสียชีวิต และกรณีที่ ภรรยา eligible for security เป็นคำถามที่ถามกันมากมาย เลยหาข้อมูล ณ ปัจจุบันว่ากฏเป็นเช่นไร

>

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การที่เราจะมีสิทธ์รับเงินประกันสังคมนั้น เราต้องมีเครดิตพอ 40 credits from working for 10 years. สามีเราทำงานมาสิบปี และมีเครดิตอย่างน้อย 40 credits. ยกเว้นกรณี พิการ อย่างน้อยต้องมี 20 credits และทำงานมา 5 years.  เครดิตคำนวณจากรายได้ $1,200 = 1 credit. (เพิ่มเติม August 26, 2014).

>

เท่า ๆ ที่ทราบกัน ถ้าเราแต่งงาน ครบ 10 ปี เราสามารถเคลมครึ่งหนึ่งของสามีเมื่อเรา eligible for security ณ ปัจจุบัน จะอยูที่ 62 – 67 ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอายุเท่าไร ถ้าเราเลือกที่จะรับเร็ว ๆ ก่อนที่เราจะอายุครบเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด (ซึ่งไม่เกิน 50% ของสามีหรือภรรยา) ผลประโยชน์จะถูกลดลงตามส่วน. (แก้ไข Aug 26,2014)

>

http://www.ssa.gov/retire2/yourspouse.htm

>

>

Supplemental Security Income (SSI) Benefits รายได้เสิรมจากประกันสังคม สำหรับกรณีผู้ที่ พิการ ผู้ที่ไม่สามารถรับเงินประกันสังคม ตามปกติเหมือนคนที่ทำงาน หรือเป็นคู่สมรสของคนทำงาน หรือทำงานแต่ไม่มีเครดิตพอที่จะได้รับ.

>

เงินที่จะได้รับ ไม่ได้มากมาย หลักเกณฑ์ สำหรับผู้ที่จะได้รับคือ 1) Adult Disability คนพิการ 2) Child Disability เด็กที่มีสถานะทุกคลภาพ พิการ เป็นโรคร้ายแรง ปัญญาอ่อน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 3) a person age 65 and older ผู้สูงอายุ

>

ผู้ที่จะขอ SSI ต้องอาศัย อยู่ในอเมริกา ไม่ระบุว่าจะต้องเป็น ซิติเซ่น กรีนการ์ดก็ขอได้. การพิจารณาขึ้นอยุ่กับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะขอเงินสวัสดิการต้องติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมในเขตใกล้เคียง  link: http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf (แก้ไข October 21, 2014).

>

ขอแนะนำให้ไปลงทะเบียนที่ social security website เพื่อเราจะได้ติดตามว่าตอนนี้ผลประโยชน์เรามีเท่าไร

>

https://secure.ssa.gov/RIR/CatsView.do

>

ถ้า สามีเสียชีวิต เราสามารถรับในนามแม่หม้าย แต่มีข้อแม้ว่าห้ามแต่งงานใหม่ ต้องรออายุ 60 ถึงแต่งงานใหม่ได้ และจะยังคงได้รับสิทธิ์ประโยชน์ (แก้ไข August 26, 2014)

>

>http://www.ssa.gov/survivorplan/survivorchartred.htm

>

ถ้า กรณีสามีเสียชีวิตก่อนที่เราแต่งงานครบ 10 ปี และเรามีลูก ลูกเราจะได้รับสิทธิ์ กระทั่งเขาอายุ 18 ปี ตัวอย่างเช่น ลูกของเรามีสิทธิ์ได้รับประกันคมส่วนของสามีที่ $1600, เราในฐานะ ผู้ดูแล guardian ของลูก เรามีสิทธิ์ได้รับเงิน $1600 เท่ากับลูกของเราจนกระทังลูกเราอายุ 1ุ6 ปี. ข้อยกเว้นคือ ถ้าลูกจบมัธยมปลายก่อนอายุ 18 เงินที่ได้รับจะถูกระงับ.

เมื่อเราอายุ 60 เราสามารถขอเริ่มรับเงินประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งอายุ 62 ในฐานะภรรยาหม้าย (แก้ไข August 26, 2014).

>

บุตร ในที่นี่คือ บุตร ในสายเลือดหรือว่าบุตรบุญธรรมค่ะ ถ้าตามกฏหมายเป็นบุตร คือเคลมได้ปกติค่ะ

>

ใน กรณีที่เราแต่งงานครบสิบปี  แล้วเราหย่า เราก็มีสิทธิ์เคลมประกันสังคมในส่วนของสามี ด้วย ครึ่งหนึ่ง เมื่อเรา eligible for security benefit at the full retirement age.

>

บุตร บุญธรรมที่รับอุปถัมภ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และอาศัยอยู่นอกประเทศตลอด ไม่สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ในฐานะ dependent of beneficiary ได้. ส่วนลูกๆ ถึงแม้ว่าจะเกิดต่างประเทศไม่เคยอาศัยในประเทศ ก็ยังคงสามารถรัับผลประโยชน์ได้ตามปกติ.

>

กรณีสามีเกษียณ อายุระหว่าง  62-67 และขอรับสิทธิ์  ลูกทุกคน สามารถรับเงินได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่สามีจะได้รับ  ภรรยาในฐานะ guardian ก็ได้รับสิทธิ์ ไม่จำเป็นว่าต้องอายุถึงเกณฑ์   หลักเกณฑ์นี้เหมือนกับกรณีที่สามีเสียชีวิต….ข้อแม้ของการรับเงินคือยอด เงินทั้งครอบครัวต้องไม่เกิน  150 –  180% of  spouse’s full retirement money(เงินสูงสุดที่สามีจะได้รับถ้ารอกระทั้งอายุ  66)……หลังจากนั้น  ภรรยาขอรับสิทธิ์ได้ีอกครั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์…

>

http://www.ssa.gov/survivorplan/ifyou3.htm

>

ถ้า เราทำงานด้วย เราสามารถเคลม ประกันสังคมในส่วนของเราเอง อันนี้เรามีสิทธิ์เลือกว่า เราจะเคลมในส่วนของเราหรือของสามี ถ้าส่วนของเรามากกว่าเราเลือกส่วนของเรา เปรีบเทียบกับครึ่งหนึ่งของสามีที่ได้ ถ้าของเขามากกว่าเรามีสิทธิ์เคลมส่วนของสามี

>

กรณี พิการ หรือไม่สามารถทำงานได้ (มีหนังสือรับรองจากแพทย์ ว่า disability) เราสามารถเริ่มรับเงินได้ที่อายุ 50 ปี ลูก ๆ เราก็ได้รับด้วย . กรณีสามี เคลม พิการ เราและลูกก็สามารถรับได้เช่นกัน รวมเงินทั้งครอบครัวจะไม่เกิน 150 – 180% of full benefit of working spouse (ไม่เกิน จำนวนเงินเต็มที่ที่สามีเราจะได้รับ)

การขอรับเงินในฐานะพิการ ภรรยาหม้ายก็สามารถเริ่มรับได้ที่อายุ 50 พร้อมกับลูก ๆ.(แก้ไข August 26, 2014)”

>

http://www.disabilitysecrets.com/resources/social-security-disability/survivors-benefits-death-disabled-worker.html

>

สามารถ เลือกรับเงินได้ทั่วโลก สำหรับ ซิติเซ่น ยกเว้นคนถือกรีนการ์ด จะรับนอกประเทศได้แค่ 6 เดือน. การขอรับเงินนอกประเทศ ควรจะแจ้งำนักงานประกันสังคม (เพิ่มเติม August 26, 2014).

>

ข้อ ยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือกรีนการ์ด และสามารถรับเงินนอกประเทศอเมริกา (รับในประเทศไทย) ได้ตลอดคือ ต้องเป็นเงินประกันสังคมของตัวเอง ทำงานมานานกว่า 10 ปี หรือ มีเครดิตมากกว่า 40 เครดิต

>

สำนักงานประกันสังคม ได้ตีความสำหรับการอยู่นอกประเทศอเมริกา คืออาศัยนอกประเทศมากกว่า 30 วัน ติดต่อกัน…

>

เพิ่มเติมสำหรับผุ้ที่อาศัยนอกประเทศอเมริกาและต้องการับลประโยชน์  ให้กรอกแบบฟอร์มและทำตามขั้นตอนตามลิงค์ค่ะ

>

http://www.socialsecurity.gov/international/payments_outsideUS_details.html

>

ปล. กฏหมายอาจจะมีเปลี่ยนแปลงยิบย่อย ณ ปัจจุบัน ตามการค้นคว้าเป็นแบบนี้ค่ะ

>

อ้างอิงได้จากที่นี่ค่ะ

>

http://ssa-custhelp.ssa.gov/app/answers/list/c/3,62

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.