ฉันยังไม่พร้อมที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 15 เมษายน ควรจะทำยังไงดี? | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในต่างแดน » ฉันยังไม่พร้อมที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 15 เมษายน ควรจะทำยังไงดี?

ฉันยังไม่พร้อมที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 15 เมษายน ควรจะทำยังไงดี?

บทความนี้เขียนโดย พี่แหวน ยูท่าห์

personal US Income Tax

personal US Income Tax

I am not ready to file my personal US Income Tax return, what should I do?

To avoid late filling penalty, you may want to file for extension by using form 4868. You may want to mail the form or file it online. The IRS accepts both methods. If you think you may owe the IRS taxes, you should partially pay some amount as well.

The IRS allows you to file for extension up to 6 months (October 15, 2015).

You will still owe interest even if you file for extension. For example, your tax return is due by April 15, 2015, at the time (if you were to file the return on time), you owe the IRS for $500. Interest will star to incur since that date. Filing for extension will help you to avoid to pay late filling up to $135 only.

ฉันยังไม่พร้อมที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ควรจะทำยังไงดี?

ยื่นฟอร์ม 4868 ไปยัง IRS สามารถส่งเอกสารทางเมลล์ หรือ กรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ได้ หลังจากนั้นคุณจะได้รับการพิจารณาการเลื่อนกำหนดการยื่นแบบถึง 6 เดือน (15 ตุลาคม). จะไม่มีค่าปรับยื่นล่าช้า แต่ยังคงจะต้องชำระ ดอกเบี้ย จากยอดที่ค้างจ่าย ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ . การขอเลื่อนการชำระภาษีออกไป ควรจะมีการชำระภาษีบางส่วนกรณีที่มียอดค้าง.

Source;  http://www.irs.gov/taxtopics/tc304.html

To file online: http://www.irs.gov/uac/Free-File:-Do-Your-Federal-Taxes-for-Free

Form 4868  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf

By Waen Roll, CPA

April 5, 2015.

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.