A living trust คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ที่เราควรรู้ไว้ | Thaitowntoday.com คนไทยในต่างแดน
Home » บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในต่างแดน » A living trust คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ที่เราควรรู้ไว้

A living trust คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ที่เราควรรู้ไว้

บทความจาก พี่แหวน ยูท่าห์
By Waen Roll, CPA February 26, 2015.
https://www.facebook.com/wroll

A living trust คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ที่เราควรรู้ไว้

A living trust คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ที่เราควรรู้ไว้

หรือสามารถเรียกได้อีกว่า “inter vivos” or “revocable” trust คือเอกสารทางกฏหมาย ทำขึ้นโดย เจ้าของทรัพย์สิน เรียกว่า (Grantor) เหมือนกับ Will.

A living trust เป็น 1 ใน 2 หนทางเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า Probate. หนทางที่ 2 คือ .”Joint tenancy or survivorship”. จุดประสงค์ของ Provate คือการพิจารณา หรือกำหนดว่า สมบัติที่มีไว้หลังจากเสียชีวิต จะให้ใครบ้าง. ทรัสตี้ คือเจ้าของทรัพย์สินในทรัส จึงไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการ probate.

อะไรบ้างที่สามารถ โอนไปยังทรัสได้ บ้าน ธนาคาร หุ้น และทรัพย์สินตัวอื่นๆ เจ้าของทรัส สามารถบริหารทรัพย์สินเหล่านี้ได้จนกระทั่งเสียชีวิต. ทรัส ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนตามเจตจาของเจ้าของทรัส ว่าจะ ให้ใครเป็นผู้รับมรดกหลังจากตนเองเสียชีวิต.

เจ้าของทรัสต้องเลือก คนที่จะดูแลทรัสหลังจากเสียชีวิตเรียกว่า “successor trustee” คนที่ไว้ใจให้จัดการเกี่ยวกับทรัส อาจจะเป็นทนาย หรือ ทายาท. ทรพย์สินที่อยู่ในทรัส สามารถ โอนซื้อ ขายได้เหมือนทรัพย์สินทั่วไปในนามทรัส ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดาขายทรัพย์สิน หรือ ทรัส.

การตั้งทรัสจะเหมาะกับคุณหรือไม่ขึ้น อยู่กับ ทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ และการวางแผนในการบริหารชีวิตบั้นปลายของตัวคุณเองและครอบครัว.

อยากตั้งทรัส ต้องทำอย่างไร

ขึ้น อยู่กับรัฐที่คุณอยู่ว่ามีกฏระเบียบอย่างไร โดยทั่วไปหลักการคล้ายกัน คือ การทำเอกสาร ระบุว่าต้องการตั้งทรัส เพื่อถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ ต้องมีการโอนทรัพย์สินจากเจ้าของไปยังทรัสโดยตรง

1)    ทนายที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัส

2)    ธนาคาร (ถูกกว่ทนาย) มีบริการในจุดนี้ ค่าบริการถูกกว่าทนาย แต่ก็ถือว่าแพง

3)    จัดการด้วยตัวเอง หาข้อมูลให้พร้อม ประหยัด

เนื่อง จากทรัส เป็นหน่วยงานอิสระ รายได้จากทรัส ต้องยื่นภาษี รายได้ ถ้ามีการจ้างงานเกิดขึ้น ทรัส สามารถขอเลขประจำตัวนายจ้างได้ตามปกติ

Revocable Living Trust คือ ทรัสที่คุณสามารถบริหารเอง สามารถเปลี่ยนเงื่อนไข ตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เมื่อคุณเสียชีวิต คนสืบทอดมีหน้าที่บริหารทรัส ในการจำหน่ายจ่ายแจกทรัพย์สินไปยังทายาท ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในทรัส ไม่ว่าจะเป็น ลูกหลาน ญาติพีน้อง หรือใครที่คุณมีความประสงค์จะให้

ข้อดีด้านอื่นๆ

ตัวอย่าง เช่น ถ้ามีคอนโด แล้ว โอนคอนโดไปยังทรัส และกำหนดให้ทรัสตี้เป็นคนดูแล ให้ทรัสตี้จัดการเก็บค่าเช่า หักค่าธรรมเนียมให้ทรัสตี้ คุณก็รับแต่รายได้. กรณีคุณพิการ คุณมีคนจัดการทรัพย์สมบัติให้โดยไม่ต้องกังวล ในฐานะเป็นเจ้าของทรัส คุณสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยน ทรัสตี้ได้ตลอดเวลา และสามารถเลือก คนสำรองได้ในกรณีทีทรัสตี้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางกฏหมายได้

การตั้งทรัสมีขั้นตอนที่ง่ายไม่ยุ่งยาก บางรัฐ สามารถทำได้เลย ไม่ต้องใช้ทนาย เขียนด้วยตัวเองได้

ข้อเสียของทรัส

1)    ต้นทุน ในการตั้งทรัส ค่าทนายความต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม

2)    การโอนทรัพย์สินไปยังทรัส เช่น อัญมณี  ซึ่งหาไทเทิลยาก หรือการโอนรถยนต์ไปยังทรัส อาจจะมีปัญหาด้านประกัน

3)    ด้านภาษีความยืดหยุ่นจะไม่มีมาก ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประมาณเสียภาษีจากรายได้  (กองมรดกไม่ต้องประมาณการ 2 ปีแรก)

4)    การบริหารทรัส ไม่เหมือนกัน เอสเตท (กองมรดก) การครุ้มครอง น้อยกว่า กองมรดก เรื่องการเคลมต่าง ๆ

5)    การโอนกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่สามารถยกเลิกได้ หรือแก้ไขได้ โดยการหย่าร้าง หรือ ระหว่างการหย่าร้าง พินัยกรรมสามารถแก้ไขได้. ถ้าเราไม่แก้ไขทรัส อดีตภรรยา หรือสามีสามารถเป็นผู้รับมรดกได้

6)    กฏหมายแต่ละรัฐอาจจะแตกต่างกัน ถ้าเรามีการย้ายที่อยู่ ต้องเชคกับทนายประจำรัฐว่า ทรัส ยังคงมีผลเหมือนเดิม หรือว่าต้องแก้ไข อย่างไรให้สอดคล้องกับกฏหมายภายในรัฐ โดยเฉพาะ การย้ายไปยัง community property states (ทรัพย์สินหนี้สินตกไปยังสามีหรือภรรยาครึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติ)

ทรัส มีเนื้อหาเยอะมาก คุณควรจะหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง รวมกัน ถ้าคุณมีสมบัติมากกว่า 5 ล้าน ควรจะตั้งทรัส ต่ำกว่านั้น Will น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี บางรัฐถ้าสมบัติต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญ ค่าธรรมเนียม Probate ไม่มากกว่า 3%

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/practical/books/wills/chapter_5.authcheckdam.pdf

หัวข้ออื่นๆน่าสนใจ


    No comments yet... Be the first to leave a reply!

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.